تبلیغات اینترنتیclose
مهستی گنجوی مـه هفتم
پیچک (مهستی گنجوی )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دی خوش پسری دیدم اندر زوزن

گر لاف زنی ز خوبرویان زو زن

او بر دل من رحم نکرد و زن کرد

خود داد منش ستاند زو زن

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 202

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

قلّش و قلندری و عاشق بودن

در مجمع رندان موافق بودن

انگشت‌نمای خلق و خالق بودن

به زانکه به خرقهٔ منافق بودن

 

 

مهستی گنجوی

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 164

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

از ضعف تن آنچنان توانم رفتن

کز دیدهٔ خود نهان توانم رفتن

بگداخته‌ام چنان که گر آه زنم

با ناله بر آسمان توانم رفتن

 

 

مهستی گنجوی

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 193

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

چشم و دهن آن صنم لاله رخان

از پسته و بادام گرفتست نشان

از بس تنگی که دارد آن چشم و دهان

نه خنده در این گنجد و نه گریه در آن

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 150

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

زلفین تو سی زنگی و هر سی مستان

سی مستان‌اند خفته در سیمستان

عاج است بناگوش تو یا سیم است آن

ز آن سیمستان بوسه کنم از سی مَسِتان

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 226

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

زرد است ز عشق خاکبیزی رویم

وین نادره به هر کسی چون گویم

این طرفه که خاکبیز زر جوید و من

…در کف و … را می‌جویم

 

 

مهستی گنجوی

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 188

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ما بندگی آن رخ زیبات کنیم

و آزادگی طرهٔ رعنایت کنیم

شطرنج غمت مدام چون ما بازیم

باید که دلت نرنجد ار مات کنیم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 169

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

نه مرد سجاده‌ایم و نه مرد کَلیم

ما مرد می‌ایم در خرابات مقیم

قاضی نخورد می که از آن دارد بیم

دُردی خرابات به از مال یتیم

 

 

مهستی گنجوی

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 188

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

تا ظن نبری کز پی جان می‌گریم

زین سان که پیداو نهان می‌گریم

از آب لطیف‌تر نمودی خود را

در چشم مت آمدی از آن می‌گریم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 196

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

هر شب ز غمت تازه عذابی بینم

در دیده به جای خواب آبی بینم

و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد

آشفته‌تر از زلف تو خوابی بینم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 289

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

با ابر همیشه در عتابش بینم

جویندهٔ نور آفتابش بینم

گر مردمک دیدهٔ من نیست چرا

هرگه که طلب کنم در آبش بینم

 

 

مهستی گنجوی

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 160

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

چون مرغ ضعیف بی پر و بی بالم

افتاده به دام و کس نداند حالم

دردی به دلم سخت پدیدار آمد

امروز من خسته از آن می‌نالم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 204

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در کوی خرابات یکی درویشم

ز آن خم زکات بیاور پیشم

صوفی بچه‌ام ولی نه کافرکیشم

مولای کسی نیم غلام خویشم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 180

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

قصاب منی و در غمت می‌جوشم

تا کارد به استخوان رسد می‌کوشم

رسمی‌ست تو را که چون کشی بفروشی

از بهر خدا اگر کشی مفروشم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 150

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دل کو که به نامه شرح غم آغازم

یا جان ز درد با سخن پردازم

از بی‌دلی و بی‌خبری کاغذ و کلک

می‌گیرم و می‌گریم و می‌اندازم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 212

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ای فاختهٔ مهر چون به تو درنگرم

زیبائی طاوس به بازی شمرم

با خندهٔ کبک چون در آئی ز درم

دل همچو کبوتری بپرّد ز برم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 178

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

هر ناله که بر سر شتر می‌کردم

در پای شتر نثار دُر می‌کردم

هر چاه که کاروان تهی کرد ز آب

من باز به آب دیده پر می‌کردم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 206

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

رفت آن که سری پر از خمارش دارم

چون جان دارم گهی که خوارش دارم

بر آمدنش چنان امیدم یارست

گوئی که هنوز در کنارش دارم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 365

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

لعل تو مزیدن آرزو می‌کُنَدَم

می با تو کشیدن آرزو می‌کندم

در مستی و مخموری و در هشیاری

چنگ تو شنیدن آرزو می‌کندمش

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 262

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 مرداد 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

من عهد تو سخت سست می‌دانستم

بشکستن آن درست می‌دانستم

ای دشمنی‌ای دوست که با من ز جفا

آخر کردی نخست می‌دانستم

 

 

مهستی گنجوی

برچسب ها : ,

موضوع : مهستی گنجوی مـه هفتم, | بازديد : 589

صفحه قبل 1 صفحه بعد